Naša ponuka

Vykročte na cestu k spokojnosti

Hodnotenie a diagnostika

Dobre porozumieť sebe aj ľuďom vo svojom okolí, neostať na povrchu, ponoriť sa hlbšie.

Ponúkame vám kvalitné diagnostické nástroje na individuálnu a tímovú diagnostiku. Využite silu svojej osobnosti a odhaľte potenciál vašich ľudí pomocou nástrojov Facet5 a GPOP. Vyskúšajte inovatívny komunikačný a osobnostný model The Process Communication Model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím, alebo medzinárodne uznávanú odbornú metódu, postavenú na 30 rokoch odborného výskumu, najnovších poznatkoch moderného leadershipu a reálnych potrebách firiem, pracovných tímov a manažérov The Rocket Model.

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash
romain-v-nMDp15T4lJ0-unsplash

Osobnostný rozvoj a koučing

Našou úlohou je napomáhať ľuďom stať sa tými, kými chcú byť, nie hovoriť im, akí majú byť.

Pomôžeme vám v premýšľaní o vašom myslení, preskúmať ne/užitočné postoje a presvedčenia, riešiť výzvy a hladať odpovede na otázky, spoznať a analyzovať stereotypy a presvedčenia, nachádzať riešenia a pustiť sa do akcie. Pri osobnom rozvoji staviame na princípoch, založených na poznatkoch o fungovaní mozgu (results) a na riešenie zameraného prístupu (solution focused). Pracovali sme priamo pod vedením autora metódy Inner game – Tima Gallweya.

Leadership a management

Pre lídra 21. storočia je dôležitý „ľudský prvok leadershipu“. Spájanie sa s ľuďmi, hľadanie toho, čo je pre nich dôležité.

Pre efektívne vedenie ľudí je dôležité vypestovať si skutočný záujem a schopnosť podporovať pozitívne emócie u ľudí, ktorých spoluprácu a pomoc líder potrebuje. Naše programy na rozvoj manažérskych a líderskych zručností sú postavené na najnovších poznatkoch neurovedy, komunikačnej, sociálnej a vzťahovej inteligencii. Neponúkame len ďalší rámec leadershipu, ale spôsob premýšľania o leadershipe spolu s konkrétnymi nástrojmi.

campaign-creators-e6n7uoEnYbA-unsplash
leon-bzqU01v-G54-unsplash

Komunikácia a prezentovanie

Nie je možné nekomunikovať. Každé správanie je komunikácia. A preto, že neexistuje nesprávanie, nemôže neexistovať komunikácia.

Medziľudský kontakt stojí na vzájomnej komunikácii. Komunikácia nie je len spôsob, ako zdieľať informácie, ale aktivuje v našom mozgu fyzické a emočné zmeny, vďaka ktorým budeme buď otvorení zdravému, na dôvere založenému vedeniu rozhovoru, alebo sa naopak uzavrieme a bude nás riadiť strach, opatrnosť a obavy. Pri komunikácii sa aktivuje neurochemický koktejl. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu vás naučíme, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzájomne obohacujúcich vzťahov. Pomôžeme vám získať prezentačnú gramotnosť, väčšiu istotu pri prezentovaní a zistíte, ako predať svoje myšlienky s väčšou presvedčivosťou.

Budovanie a rozvoj tímov

Pomôžeme vám zlepšiť spoluprácu v tíme, budovať prostredie bezpečia, naštartovať otvorenú komunikáciu.

Máme náš vlastný strategický program pre zlepšenie efektivity tímu a zmenu kultúry v tíme. Pracujeme s diagnostikou a nástrojmi na rozvoj tímov, ktoré sú postavené na renomovaných, vedecky overených prístupoch The Rocket Model a agilnom prístupe Management 3.0. Pracujeme s poznatkami neurovedy. Zároveň máme bohaté skúsenosti z oblasti facilitácie skupinovej práce a tímového koučovania.

helena-lopes-PGnqT0rXWLs-unsplash
generic-corporate-3-1-medium

Naše overené špeciality

Komunikácia nie je len spôsob, ako zdieľať informácie, ale aktivuje v našom mozgu fyzické a emočné zmeny, vďaka ktorým budeme buď otvorení zdravému, na dôvere založenému vedeniu rozhovoru, alebo sa naopak uzavrieme a bude nás riadiť strach, opatrnosť a obavy.

Pri komunikácii sa aktivuje neurochemický koktejl. Cez pochopenie princípov fungovania ľudského mozgu vás naučíme, ako správne zvoliť spôsob rozprávania či počúvania, ktorý sa zameriava na rast a posilňovanie vzájomne obohacujúcich vzťahov.

0
+
Odkoučovaných hodín
0
Hodín rozvoja
0
Klientov
0
Tímov

Prekročte hranicu medzi

Nespokojnosťou a spokojnosťou

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus blandit massa enim. Nullam id varius nunc. Vivamus bibendum magna ex, et faucibus lacus venenatis eget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus blandit massa enim. Nullam id varius nunc. Vivamus bibendum magna ex, et faucibus lacus venenatis eget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus blandit massa enim. Nullam id varius nunc. Vivamus bibendum magna ex, et faucibus lacus venenatis eget